» CBR Orlen

08-09.2020 wykonanie sufitów systemowych podwieszanych na CBR Orlen w Płocku